Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 960

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ DIN 960