Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 961

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ