Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 7984

ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ DIN 7984 - 8.8