Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 6334

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 6334