Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 936

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΜΗΛΑ DIN 936 - ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΨΙΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ