Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

DIN 557

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΟΝΤΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 557