Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

934 - 8.8 MF

DIN 934 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ DIN 934 - 8.8 MF