Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

7982 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

DIN 7982 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ(#)